Ống Kính San Sẻ Yêu Thương – Giúp Đỡ Những Hoàn Cảnh Khó Khăn

Giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ những em nhỏ hiếu học giúp các em có tương lai tươi sáng hơn, cảm thấy ấm lòng và vơi bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Hoạt động ý nghĩa phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ những phần quà ấm áp nghĩa tình trao đến tay những gia đình đang gặp khó khăn, trẻ nhỏ hiếu học để chăm lo giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời